เมนูหลัก
  หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่     
งานธุรการ     
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
บุคลากร

 หน่วยงานภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

นางจุรีรัตน์ เบญจศรี
ผอ.กองสาธารณสุขฯ


จำนวนผู้เข้าชม
free web counter


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140