เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วไม้สังเคราะห์ ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 0.40 เมตร ฯ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม