เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพันธ์ แช่ม ช่วง มี ซอยสุนอนันต์ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติและกำหนดราคากลาง