เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนพัฒนาการหลังโทรศัพท์ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติและกำหนดราคากลาง