เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อถนน ค.ส.ล.ซอย 5 ถนนชายทะเล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติและกำหนดราคากลาง