เรื่อง ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ๓ เดือน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายละเอียด :

ด้านความมั่นคงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

“มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย” จำนวน 17 โครงการ ดังนี้