เมนูหลัก
  หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่     
งานธุรการ     
งานนิติการ
งานประชาสัมพันธ์
งานวิจัยและประเมินผล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
บุคลากร
ศูนย์ระบบสารสนเทศ

 หน่วยงานภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมDIVISION OF TECHNICAL SERVICE AND PLANNING


นายยูไนด์  มะห์โมดี
ผอ.กองวิชาการฯ
จำนวนผู้เข้าชม

free web counter


กองวิชาการและแผนงาน   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140