เมนูหลัก
  หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่     
งานธุรการ     
งานการเจ้าหน้าที่
งานทะเบียนราษฏร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร

 หน่วยงานภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักปลัดเทศบาลเมืองปากพนัง      สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

นายรักษ์พล  จิตต์รัว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


จำนวนผู้เข้าชม
free web counter


สำนักปลัดเทศบาล   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140