วันเด็กแห่งชาติ 2559 ท่าเรือ 54

วันเด็กแห่งชาติ 2559 สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559

Countdown @Pakphanang 2559

งานวันเทศกาลคริสต์มาส

สัปดาห์วิชาการเข้าสู่อาเซียน ประจำปี 2558

ปั่นเพื่อพ่อ ย้อนรอยรำลึก40 ปี เสด็จฯ ปากพนัง

การแสดงรำจินตลีลาเทิดพระเกียรติ ฯ 5 ธันวามหาราช

เทศบาลเมืองปากพนังได้จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

ประกวดนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๘

ขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

มอบถ้วยรางวัลให้แก่ฝีพายในการแข่งขันเรีอเพรียวฯ 2558

หนุ่มสุขภาพดี P Fitness

ฟุตซอลปากพนังคัพ 2558

โครงการดนตรีพบประชาชนรณรงค์ต้านยาเสพติด

แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว2558

 เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ (วันขนมลา) ได้จัดให้มีการประกวดธิดาขนมลา

เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อาเ ซียน ของโรงเรียนเทศบาลเมืองปากพ นัง ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เทศบาลเมืองปากพนังโดยนายพิ เชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่ง ขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 โดย นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนั ง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมเป็ นเกียรติในพิธี และพี่น้องประชาชนจาก 22 ชุมชน

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมาย นายยุทธนา อรรถพร รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนั ง เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ ถนนคนเดินปากพนัง

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล อำเภอปากพนัง ศาลจังหวัดปากพนัง สภ.ปากพนัง

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิทยากร พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เป็นผู้บรรยายธรรม

เทศบาลเมืองปากพนัง โครงการอนุรักษ์นกกรงหัวจุก ประจำปี ๒๕๕๘์

   เทศบาลเมืองปากพนัง เข้าร่วมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย์

   พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา เทศบาลปากพนังเกมส์

   พิธีเปิดงานเทศกาลผัดหมี่ และของดีเมือปากพนัง

    แถล่งข่าวกิจกรรมวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน และ ปั่นจักรยานสองฝั่งคลอง

   โครงการตรวจคัดกรองโรคตาแ ละสนับสนุนแว่นตาแก่ผู้ที่มีสายตาผิดปกติ

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานเปิด Fitness เทศบาลเมืองปากพนัง

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานเปิด Fitness เทศบาลเมืองปากพนัง

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมกับสโมสรบาสเกตบอลปากพน ัง จัดกิจกรรมการแข่งขัน บาสเกตบอลสงกรานต์คัพครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังแล ะคณะจัดกิจกรรมปากพนังสงกรานต์เฟสติวัล ณ ท่าเรือ 54 ปากพนังฝั่งตะวันตก

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤ ดูร้อน โดยในวันที่ ๒๘ เป็นพิธบรรพชาสามรเณร ณ วัดรามประดิษฐ์

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤ ดูร้อน โดยในวันที่ ๒๗ เป็นพิธีตัดปอยผม ปลงผมนาค ณ วัดรามประดิษฐ์

   นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เปิดประธานเปิดงาน วัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม ซึ่งชมรม อสม.เทศบาลเมืองปากพนัง ได้ร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในว ันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชา ติ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ อสม.ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยมตลอดปี ในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การแสดงของตัวแทน อสม.เขตต่างๆ การประกวดร้องเพลง รำวง และร่วมรับประทานอาหาร สร้างความสนุกสนาน

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ และคณะผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาเทศบาล

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการแผนพัฒนาเทศบาลเมือง ปากพนัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เปิดกิจกรรมปั่นจักรยานไหว้ พระ ทำบุญ 9 วัด ตามโครงการปากพนังเมืองจักร ยานเพื่อสุขภาวะ

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมกับชมรมรถโบราณปากพนังได้ จัดโครงการรถคลาสสิคท่องเที่ยว ปันน้ำใจให้น้อง อ.ปากพนัง

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๘

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมกับ อปพร.เทศบาลเมืองปากพนัง เตรียมพร้อมดูแลเหตุไฟไหม้ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 ขบวน รณรงค์ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ นร. ระดับปฐมวัย เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังแล ะคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่น้อ งชาวปากพนัง มอบข้าวสารให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลเมือ งปากพนัง 

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง รับถ้วยจากนักกีฬา วอลเลย์บอลในร่ม ชาย รุ่น 12 ปี ซึ่งได้ เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา อปท รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 "เมืองกาญจน์เกมส์

  นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานงานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีประธานผ่ายส่ง พระสุเทพ ปภากโร

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังเป ็นประธาน กล่าวเปิดงานวันเด็กปากพนัง ฝั่งตะวันตก พร้อมด้วยประธานชุมชนปากพนั งฝั่งตกวันตก ...

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาลเมืองปากพนัง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัด โรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาล และประชาชนชาวปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรม...

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันแรกของปีใหม่ 2558 ปากพนังฝั่งตะวันออก บริเวณหน้าศาลาประชาสันต์ และ ปากพนังฝั่งตะวันตก บริเวณถนนวารีสวัสดิ์ ....

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรม Pakphanang Countdown 2558 ณ ปากพนังริเวอร์ฟร้อนท์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช...

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เวทีกลางศาลาประชาสันต์

 เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจัง หวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 การประชุม โครงการรณรงค์ให้ความรู้และบังคับใช้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองปากพนัง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เขตเทศบาลเมืองปากพนัง

 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธ.ค. 2557

 เทศบาลเมืองปากพนัง มอบรางวัลคนเก่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนาควาร

 เทศบาลเมืองปากพนัง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่ง และครูผู้สอนยุวกาชาดดีเด่น ท.๒

 เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดให้มีการประกวดนางนพมาศข ึ้น ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ

 ทม.ปากพนัง บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวง 5 ธ.ค.2557

 เทศบาลเมืองปากพนัง บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวง 5 ธ.ค.2557

 เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมตรีเและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าสวนราชการ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแ ข่งขันเรือเพรียวฯ และเรือพระ ประจำปี ๒๕๕๗

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดการแข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รอบคัดเลือก

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะ ร่วมชมการแข่งขันชกมวยไทย "ศึกมวยมันส์วันลากพระ"

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดการแข่งขันเรือเยาวชน ๘ ฝีพาย และเรือแม่บ้าน ในงานประเพณีลากพระและแข่งข ันเรือเพรียวฯ ประจำปี ๒๕๕๗

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดงานประเพณีลากพระและแข่ง ขันเรือเพรียวฯ ประจำปี ๒๕๕๗ และมีการจัดการประกวดร้องเพ ลงไทยลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง  เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๕๗ และ รอบชิงชนะเลิศ ณ ศาลาประชาสันต์ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๗

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดพิธีเปิดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวฯ ประจำปี ๒๕๕๗

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมกับ มัสยิด ดารุลนาฮิม บ้านต้นหาด จัดงานประเพณีวันฮารีรายอ ประจำปี ๒๕๕๗ (มุสลิมสัมพันธ์ ๕๗)

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงา นแถลงข่าว งานประเพณีลากพระและแข่งขัน เรือเพรียวฯ ประจำปี ๒๕๕๗

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดการประกวดอาหารสืบสานตำนานเมืองนัง มหกรรมอาหารปลอดภัยเมืองนัง (ฟู๊ดแฟร์) ประจำปี 2557
ณ ศาลาประชาสันต์ ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย. 2557

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดการแข่งขันฟุตซอล "ปากพนังคัพ" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานพิธีเปิด งานวันขนมลา ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธาน โครงการวันป้องกันพิษสุนัขบ ้าโลก

   เทศบาลเมืองปากพนังโดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์  จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธาน โครงการเดินวิ่งและปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพและได้ บำเพ็ญประโยชน

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากพนัง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากพนัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรแก่เด็กนักเรียน โครงการ D.A.R.E.

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมมเป็นเกียรติพิธีเปิดกา รแข่งขันกีฬา "ปากพนังเกมส์" ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานมอบ ถ้วยรางวัล นักกีฬาฟุตบอล ในการแข้งขันกีฬา "เทศบาลปากพนังเกมส์" ประจำปี 2557

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ นายยุทธนา อรรถพร รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานกล่าวเปิดการ การแข่งขัน กีฬานักเรียนในเขตเทศบาลเมื องปากพนัง "เทศบาลปากพนังเกมส์" ประจำปี ๒๕๕๗

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหาร มอบงบประมาณ อินทผาลัมและน้ำตาล ให้กับชุมชนต้นหาด เนื่องในโอกาส ใกล้ถึงช่วงเดือน รอมฎอน

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานการอบรม โครงการ พัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองปากพนัง และมีคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๗

  นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ประชุมทีมงานฉีดพ่นเคมีกำจัดยุง พร้อมมอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง  แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภาค สนาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมประชุม "งานปรับปรุงภูมิทัศน์สายไฟ ฟ้า และสายสื่อสารโทรคมนาคม"

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 2557 ซึ่งมีกิจกรรมฝึกอบรมก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาเมืองปากพนังสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานการประชุม จปถ. ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ประธานชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วน ราชการ และผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ปากพนัง ได้ร่วมโครงการประชุมประชาค มเมืองเพื่อการจัดทำแผนชุมชน

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงร้านค้าเพื่อยกระดับถนนบริเวณทางเข้า ตลาด ๑๐๐ ปี เพื่อความเป็ยระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานประชุมผู้ปกครองและมอบชุดนักเรียนอุปกรณ์การ เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง  เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 57

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนชาวปากพนัง ร่วมกิจกรรม เฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ  เนื่องในวันวิสาขบูชา

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหารจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ท่าเรือข้ามฟากปากพนัง ฝั่งตะวันตก เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ปากพนังฝั่งตะวันตก และ ประชาชนพี่น้องชาวปากพนัง ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำพระสงค์ และ ผู้สูงอายุ 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ปากพนังฝั่งตะวันออก และ ประชาชนพี่น้องชาวปากพนัง ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำพระสงฆ์ และ ผู้สูงอายุ

   ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขฯ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ในชุมชนต่างๆ

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่เทศบาลเมืองปากพนัง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพ ื้นที่ปากพนัง หัวหน้ากลุ่มชุมชน อสม. และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปาก พนัง ร่วมกันสัมมนาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล)

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดเวทีระดมความคิดการดูแลผ ู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ซึ่งท่านนายกฯ มีนโยบายสนับสนุนภาคประชาชน ให้สามารถรวมตัวกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้บรรจุความมีสุขภาวะ  ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วยแกนนำ อสม.

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากพนัง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าพระบฏ โดยมี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

    ในวันที่ 7 ก.พ. 2557 เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะฯ ได้จัดงานเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง 
    เพื่อเป็นการแสดงความยินดี กับนักเรียนและนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนังที่ได้รับรางวัล เช่น ด้านวิชาการ ฯ ด้านวิชาการ ฯ ด้านกีฬา ทางด้านดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย ...

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังและคณะผู้บริหารได้ จัดงานประเพณีตรุษจีน โดยได้นำเทพเจ้าชาวจีนจากศาลเจ้าต่างๆ ให้ประชาชนขาวปากพนังได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ กิจกรรมการภายในงานประกอบด้วยแสดงของเด็กนักเรียน การแสดงไทเก็ก การแสดง ชุดสิงโตปักกิ่ง...

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมเป็นเกียรติ ในงานวันครู ครั้งที่ ๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ กองต่างๆ ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการละเล่นต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณ สุข และ อสม. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้ให้ความสำคัญ กับนโยบายด้านการกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีแก่เด็ก และ สร้างความมีน้ำใจนักกีฬา ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลเชิงทะเลจูเนียร ์คัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

  นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาเมือง โดยให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนตามความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งชุมชนต่างๆ

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 บริเวณหน้าศาลาประชาสันต์ และ ถนนวารีสวัสดิ์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังแล ะคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม Count down ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังแล ะคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอัญมณี โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ 

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากพนัง มอบหมายให้ น.ส.ณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

   ประธานชุมชนทั้ง 22 ชุมชน เข้าอวยพร ท่านนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 56

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมกับตัวแทนคริสต์ศาสนา และประชาชน ที่นับถือศาสนาคริสต์ จัดงานวันคริสต์มาส มีการแสดงของนักเรียน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และโรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ณ ศาลาประชาสันต์ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 56

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง แสดงความยินดีกับ คณะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ได้ร่วมถ่ายรูปกับคณะ เป็นที่ระลึก ซึ่งทางคณะนักเรียนและครูอาจารย์ได้ได้ร่วมการประกวด วงเมโลเดียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมประชุม กับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระ ทรวงการคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 56 เวลา 09.00 น.-12.00 น.

 

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรม การพัฒนาเทศบาลเมืองปากพนัง  เรื่อง พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2557 ณหอประชุมอัญมณี โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 56 เวลา 13.30 น.

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมวางแผนงานปีใหม่ งานวันเด็ก และวันตรุษจีน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง   เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 56 เวลา 09.00 น

 

 นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี และนายสุรพงษ์ วัฒนพงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากพนังร่วมเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่กับผู้สูงอายุชุมชนเขมวงศาราม

 

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง  มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน

 

 เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังเป็นประธานกการประชุมเตรียมการแจกถุงยังชีพ โดยได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ แกนนำอสม. ผู้นำแต่ละชุมชนเพื่อเตรียมการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้มอบหมายให้กองช่าง ติดตั้งธงริ้ว บริเวณตลาดเย็น หรือ ตลาด 100 ปี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556

 

เทศบาลเมืงปากพนัง โดยการนำของนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง คณะผู้บริหารได้จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556

 

   เทศบาลเมื่องปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองสาธารณสุข ดำเนินการตักทรายใส่ถุง เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำไปใช้ ป้องกันน้ำเข้าบ้านเป็นการชั่วคราว เมื่อวัน ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่โครงการแม่อาสาพัฒนาลูกน้อย ซึ่งออกติดตามเยี่ยมเด็กตั้ งแต่แรกเกิด – ๑ ปี

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาซ่อมแซมหลังคาตลาดสดบางวัง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

    นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการ สอบพนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง โดยได้มีการเก็บตัวออกข้อสอ บ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

    เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กองสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและค นพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2558 ณ กองสวัสดิการสังคม

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมาย ให้คณะผู้บริหาร ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมอัญมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองปากพนัง ๑ อ.ปากพนัง เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2556 เวลา 10.00 น.

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย และวาตภัย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 เวลา 10.00 น.

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังมอบหมายให้ กองสาธารณสุขฯซ่อมแซมหลังคาตลาดบางวัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแม่ค้า เมื่อ 25 พ.ย.56

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังมอบหมายให้ กองสาธารณสุขฯซ่อมแซมหลังคาตลาดบางวัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแม่ค้า เมื่อ 25 พ.ย.56

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชน เนื่องจากระยะนี้ฝนตกหนัก น้ำกำลังขึ้น เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ความต้องการของประชาชน มาช่วยกัน ปรับปรุงพัฒนา บ้านเมืองต่อไป เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2556

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นำโดย นางจุรีรัตน์ เบญจศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ออกสำรวจและช่วยเหลือประชาช นที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

    เทศบาลเมื่องปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้พนักงาน กองช่าง คนงานสวน ปฎิบัติหน้าที่ประจำวัน ขุดร่องน้ำใต้สะพานข้ามแม่น้ำปากพนัง วันที่ 21 พ.ย 56

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ทำการตักทราย ดินและถอนหญ้าถนนสุนอนันต์ ซึ่งขัดขวางการระบายน้ำออก เพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่ฝนตกหนัก เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้มอบหมายให้ นายยุทธนา อรรถพร รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา และ นายสนอง ทะนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ออกเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมประจำเดือน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างโครงการที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานภาคสนาม

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันลอยกระทง ประจำปี 2556 พร้อมทั้ง ขอขมาแม่น้ำคงคาและจัดกิจกรรมประกวดกระทงชุมชน เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2556

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง เมื่อ วันที่ 17 พ.ย. 2556 เวลา 08.30 น.

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองวิชาการและแผน งาน ติดตั้งเครื่องเสียง และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังและคณะ เป็นประธานประชุมเตรียมงานลอยกระทง ณ หอประชุม เทศบาลเมืองปากพนัง เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 เวลา 13.30 น.

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์  กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้มอบหมายให้นายยุทธนา อรรถพร รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด ปี 2556 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมทวินโลตัส

 

 เทศบาลเมืองปากพนังโดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้ทำความตกลง ร่วมกับ (MOU) กับศูนย์การศึกษานอกระบบและ ตามอัธยาศัย โดยผู้อำนวยการสุรศักดิ์ อนันต์ ได้จัดทำโครงการจัดการเรียน การสอนภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือ ปากพนัง โดยมอบหมายให้ นางสาวหวางอี้เย่ เหล่าซือ จากมณฑลจี้หลิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ ร่วมงานทอดกฐิน วัดรามประดิษฐ์ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้พนักงาน กองช่าง คนงานสวน ปฎิบัติหน้าที่ประจำวัน ตัดหญ้าซอยน้องกวางน้ำดื่มและซอยบางทวด1

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันก ีฬา อปท ภาคใต้ นครตรัง เกมส์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

 

นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ให้การต้อนรับนายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมพบปะพี่น้องประชาชนท ี่มารับบริการตรวจสุขภาพตาม โครงการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง และป้องกันภัยสุขภาพ ปี ๒๕๕๖

 

เทศาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังและคณะ ได้จัดการแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเ ทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ประจำปี 2556 โดย ได้รับเกียรติ จาก ส.ส.วิทยา แก้วภราดัย และ ส.ส.นริศา อดิเทพวรพันธุ์ เป็นเกียรติในการมอบรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศในรุ่นต่างๆ

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังและคณะ ได้ร่วมกันจัดพิธีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานทั้งทางบกและทางน้ำ อันเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.วิทยา แก้วภราดัย และ ส.ส.นริศา อดิเทพวรพันธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวประจำปี 2556 โดยมีการแสดงพลุแสงสีเสียงสุดตระการตา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง สืบเนื่องจากการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งรอบคัดเลือกในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ได้ทำการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งขึ้นหาผู้ชนะการแข่งขัน ณ ศาลาประชาสันต์ (เวทีกลาง) ผลการประกวดเป็นดังนี้ 

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังแล ะคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ รวมงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมงานประเพณีลาก พระและแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสื่อมวลชลให้ความสนใจอ ย่างมากมาย

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังและคณะ ได้จัดกิจกรรม เฉลิมฉลองวัน ฮารีรายอ (มุสลิมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑)

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยการนำของ นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รอบคัดเลือก เพื่อนำผู้ผ่านรอบคัดเลือกประกวดร้องเพลงในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ในงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวฯ ประจำปี 2556

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2556 นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังแล ะคณะ ได้มามอบเงินช่วยเหลือผู้ปร ะสบอัคคีภัย แก่นางสุชาวดี ชิณวงค์ จำนวน 30,000 บาท ที่บ้านหอยราก

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานมอบรางวัลการแข่ง ขันฟุตซอลเดือนสิบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ อาคารศูนย์กีฬา สนามกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัดขนมลา ครั้งที่ ๑๙ ช่วงกลางวัน โดย มีการประกวดหฺมฺรับ การแสดงสาธิตการทำขนมลา การประกวดขนมลาดัดแปลง 

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานมอบ เกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑

 

เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.วันที่ 25 กันยายน 2556 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน ในถนน อชิโต (บ้านหอยราก) ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง เป็นบ้านของนางสุชาวดี ชินวงค์ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปากพนังพร้อมด้วยรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุด้ วยความรวดเร็ว และไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านเรือนข้างเคียงได้

 

 เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายวีระ โชติช่วง โดยมี นาย วิทยาแก้วภราดัย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 ณ วัดรามประดิษฐ์

 

 เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธาน งานทำบุญครบรอบ 34 ปี ของพระครูวิชัยธรรมวุฒิ (อ.แปลก)

 

  นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากพนัง มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมประจำเดือน คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมืองปากพนัง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานจับฉลากแบ่งสายกา รแข่งขันฟุตซอล "ปากพนังคัพ" ประจำปี 2556 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง

 

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปากพนัง ร่วมกับโรงงานห้องเย็นแพ็คฟู้ด ซ่อมแผนอบยพ และ ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

 

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและส ิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ในชุมชน ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

 

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ น.ส.ณัฐนันท์ จันทราทิพย์ เป็นประธานประชุมโครงการนิเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการทำงาน และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติ งานแก่ อสม.

 

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย สร้อยทอง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด การให้ความรู้แนวทางการเขียนโครงการพัฒนาเมือง โดยได้รับเกียติ จาก ผ.ศ.สอรัฐ มากบุญ จาก คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

  ประชาชนชาวปากพนังแต่งชุดดำ  แสดงความรู้สึก กรณี สมาชิกสภาเทศบาล แปรญัตติตัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งสิ้นจำนวน 6,577,200 บาท ด้วยเหตุผลเพื่อประหยัดงบประมาณ และเดินทางมาให้กำลังใจ นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

 

  กองคลังได้ทำการเดินเก็บค่าเช่าแผงร้านค้าที่จะทำการค้าขายในงานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556 ซึ่งผู้ประกอบการ

 

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ในชุมชน ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

 

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมพี่น้องประชาชน ชุมชนแขมวงศาราม เพื่อสอบถามปัญหาของพี่น้อง ประชาชน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานประชุม อสม ใหม่ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง

 

     เทศบาลเมืองปากพนังโดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานมอบหมวกกันน็อค ให้กับเด็ก อายุ 3 ปี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง เมื่อวัน อังคารที่ 10 กันายน 2556 เวลา 10.00 น.

 

    นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านชุมชนรัตนาราม พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดถนนในชุมชนด้วย

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่ง ขันประกวดวาดภาพฝาผนัง (กำแพง) โดย นายสนอง ทะนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้กล่าวรายงานในพิธี โดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนอื่นๆเข้ารวมการ แข่งขัน และมีประชาชนเข้าร่วมด้วยโด ย มีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ 
ประกาศผลการประกวดวาดภาพฝาผ นัง (กำแพง) ในหัวข้อ “ปากพนังน่าอยู่” 

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ เทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและส ิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุข ภาพทุกวันเสาร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยมี น.ส.ณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ จัดฝั่งตะวันตกจากบริเวณหน้ าโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูร ณ์ ถึงท่าเรือแพขนานยนต์

 

   กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบ าลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ ประธานกองทุน สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนศร ีสมบูรณ์ และมอบหมายให้ น.ส.ณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสร ิมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนศรี สมบูรณ์ มีการตรวจสุขภาพทั่วไป และสันทนาการต่างๆ ซึ่งจัดโดยแกนนำ อสม.ในชุมชน วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ในชุมชน ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการเทศบาลชุมชนร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออก ในชุมชนรามประดิษฐ์ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามโครงการ ๓๐๐๐ เตียง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานการประชุม โครงการอบรมผู้ปกครองเครือข่าย ณ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น.

 

      เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ เจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปากพนัง ออกช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย 1 นายประสิทธิ์ พรหมมัน 2. นายสุรัตน์ นุ่นอ่อน 3 นายสินชัย นวลช่วย 4 นายทรงยศ แซ่ด่าน ทำการจับ งูเห่า ณ บ้านเลขที่ 195/1 ถ.พานิชสัมพันธ์ อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 20.00 น.

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและส ิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ในชุมชน ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการเทศบาลชุมชนร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออก ในชุมชนตลาด วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖

 

     นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรร มการสมัชชาชุมชนพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด มี ๕ ประเด็นหลัก คือ ๑. ซักซ้อมแนวทางการประเมินหมู ่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด รอบที่๒/ ๒๕๕๖ ๒. การตรวจติดตามการดำเนินตามยุทธศาสตร์

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ น.ส.ณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล ้อม ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งมาศึกษาดูงานการจัดการข ยะของเทศบาลเมืองปากพนัง และการจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กปลอดโรค ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา ลเมืองปากพนัง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจงรายละเอียดการอบรม แก่ผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหาร สภาเทศาลเมืองปากพนัง ได้ ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากพนั งสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ นายยุทธนา อรรถพร รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ นักเรียนที่ผ่านการอบรม โครงการการศึกษาเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ณ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ นายยุทธนา อรรถพร รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนั ง เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม วันแม่ ณ ศูนย์เด็กเล็กฯ เพื่อให้แม่และเด็กได้แสดงออกถึงความรักที่มีให้กัน

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้ให้การสนับสนุน โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 ได้ส่งผลงานของนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพดังกล่าว ผลปรากฏว่า เด็กหญิงเกวลิน ขุนทองจันทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้วยผลงานที่ชื่อว่า “สุนัขของฉัน”

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

     เทศบาลเมื่องปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตร๊เมืองปากพนัง มอบหมายให้พนักงาน กองช่าง คนงานสวน ปฎิบัติหน้าที่ประจำวัน ตักส่าหร่ายเก็บขยะถอนหญ้าส ระบัวสะพานข้ามแม่น้ำปากพนั ง วัน 29 ส.ค. 56

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อ รัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนเ ทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการป ระกวดภาพศิลปกรรมในครั้งนี้  ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย และเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ ได้อนุมติโครงการการประกวดห ้องเรียน ภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบ าลปากพนัง ๒ โดยแบ่งการประกวดเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เพื่อจัดบรรยากาศภายในห้องเ รียน

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณ สุข และ อสม. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุม อสม.ประจำเดือน เพื่อชี้แจงนโยบายต่างๆ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล, มอบหมายงาน และติดตามผลการดำเนินงานของ  อสม.ของเดือนที่ผ่านมา

 

     เทศบาลเมืองปากพนังโดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ นายยุทธนา อรรถพร รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ครูสอนดีระดับท้องถิ่น

 

      เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมแกนนำ อสม.ที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุภาวะทุพพลภาพ และผู้พิการ

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ นายยุทธนา อรรถพร รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระเจตคุปต์ขึ้น ประดิษฐาน วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าเรือนจำอำเภอปากพนัง

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ นายยุทธนา อรรถพร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จัดทำประชาคม โครงการพัฒนาเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล ประชาชน เข้าร่วมกันประชุมเพื่อ

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ นายยุทธนา อรรถพร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนวัดศรีสมบูรณ์

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ งานคุ้มครองผู้บริโภค กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลปากพนัง ออกเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดบางวัง และตลาดสดชายน้ำ เพื่อตรวจหาสารห้ามใช้ในอาหาร 

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ในชุมชน ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังและคณะผู้บริหาร ได้จัดโครงการอบรมพนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหาร ได้ เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากพนัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง

 

     เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี จากสะพานบางทวด ถึงศาลาประชาสันต์ ซึ่งเทศบาลเมืองปากพนัง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุปากฝั่งตะวันตก ร่วมกันจัด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

 

    นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง น.ส.ณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องประชาชน และพนักงานเทศบาลเมืองปากพนังจัดกิจกรรมทำความสะอาดตลาดส ด (ตลาดเย็น) เทศบาลเมืองปากพนัง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

    เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่ง ขันกีฬานักเทศบาลปากพนังเกม ส์ โดยมี นายยุธนา อรรถพร รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนั ง เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีปิ ดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ประจำปี 2556 "หลักสูตรการดำเนินชีวิตเศร ษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2556

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ประจำปี 2556 "หลักสูตรการดำเนินชีวิตเศร ษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2556

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้เชิญคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการและโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลประชุม ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานการแข ่งขันกีฬานักเรียน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง  และกำหนดจัดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง

 

  เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหารเทศบาล ได้นำยาสามัญประจำบ้าน และผ้าปิดจมูกมอบให้หมู่บ้าน ขนมลา ชุมชนศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น.

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมพนักงาน ขุดลอกคูบริเวณหน้าวัดนาควารี เพื่อให้น้ำได้ระบายลงแม่น้ำสะดวก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดย น.ส.ณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรีเป็นกำลังใจ และร่วมกิจกรรม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จัดฝั่งตะวันออกจากบริเวณหน้าตลาดโลตัส ถึงศาลาประชาสันต์

 

   วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียน เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ (ท. 5) โดยมี นายสวัสดี สุมงคล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม อสม.ประจำเดือน เพื่อชี้แจงนโยบายต่างๆ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล, มอบหมายงาน และติดตามผลการดำเนินงานของ  อสม.ของเดือนที่ผ่านมา

 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองปากพนังได้รับกา รคัดเลือกระดับโซน ซึ่งประกอบด้วยอำเภอปากพนัง  หัวไทร เชียรใหญ่และเฉลิมพระเกียติ  เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลื อกศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ระดับจังหวัด และเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรคระดับจังหวัด 

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จัดงานพิธีหล่อ-สมโภชเทียน พรรษา ประจำปี 2556 โดย ได้รับเกียรติ จากท่านเพียงพร วิเศษสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ได้มอบนโยบายให้งาน งานทะเบียนราษฎรเพิ่มบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในเวลาช่วงพักกลางวันในวันและเวลาราชการ

 

   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง เป็นประธาน ปิดการแข่งขันฟุตบอลกีฬาเทศบาลปากพนังเกมส์ ชิงถ้วยรางวัล ที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์ โดยนางสาวณัฐนันท์ จันทราทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และสมาชิกสภาเทศบาล นางดลนิยา วรภัคดี นายนิติ แก้วปลายคลอง มอบอินทผาลัม ชา และ น้ำตาลให้กับ ชุมชนต้นหาด

 

 

ก่อนหน้านี้

 

 
  สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช   80140
โทรศัพท์   075-517266 /  075-517630 / โทรสาร 075-517313    e-mail pm-paknang@hotmail.co.th
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง