เมนูหลัก
  หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่     
งานธุรการ     
งานพัฒนารายได้
งานผลประโยชน์
งานบริหารงานคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
บุคลากร
กระดานสนทนา

 หน่วยงานภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองคลัง     สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

น.ส กาญจนา พงศ์ดำรงวิทย์
ผู้อำนวยการ กองคลัง


จำนวนผู้เข้าชม
free web counter


กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140