เมนูหลัก
  หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่     
งานธุรการ     
ฝ่ายบริหารการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
บุคลากร

 หน่วยงานภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองการศึกษา     สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

นายสนอง  ทะนนท์
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม
free web counter


กองการศึกษา   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140