ติดต่อเทศบาลเมืองปากพนัง  
 

ที่อยู่ :

สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง เลขที่ 72   ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช   80140

 
 

เบอร์โทรติดต่อ

 075-517266 หรือ  075-517630  

โทรสาร : 075-517313   

E-mail   pm-paknang@hotmail.co.th 

 
 

 

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ :

075 517-222 ป้องกันปากพนังฝั่งตะวันออก

075 444-333 ป้องกันปากพนังฝั่งตะวันตก

สายด่วน : 199

สถานีวิทยุชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง

075-518555