เมนูหลัก
  หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่     
งานธุรการ     
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ฝ่ายการโยธา
บุคลากร

 หน่วยงานภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองช่าง   เทศบาลเมืองปากพนัง      สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

นายสมศักดิ์   รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการ กองช่าง


จำนวนผู้เข้าชม
free web counter


กองช่าง   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140