การประกวดหนูน้อย China Kids ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๘ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๙

สถานที่ สะพานบางวำ

 

 
 
     
     
 

ผลการประกวดหนูน้อยตรุษจีน ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองปากพนัง 

ตำแหน่งชนะเลิศ 
ด.ญ.ศดิชา แซ่เล้า และ ด.ช.ฐิติพงศ์ นวลศรี 
ส่งเข้าประกวด โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑

ตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 
ด.ญ.ศรณ์ศิริ ธนฤทธิ์ และ ด.ช.ภูริภัทร จันทร์ทอง ส่งเข้าประกวด ชุมชนสนามกีฬา

ตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 
ด.ญ.หงส์รัฐฎา วงเบี้ยสัจจ์ และ ด.ช.สุดเวช เดชบุญญาภิชาติ
ส่งเข้าประกวด โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒

สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช   80140
โทรศัพท์   075-517266 /  075-517630 / โทรสาร 075-517313    e-mail pm-paknang@hotmail.co.th
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง
.