พิธีเปิดงานประเพณีเทศกาลตรุษจีน

วันที่ ๘ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๙

สถานที่ สะพานบางวำ

 

 
     
     
     
 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมตรีเมืองปากพนัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลตรุษจีน โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ชมรมไทเก็กปากพนัง ชมรมลีลาศปากพนัง กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการประกวดหนูน้อย ไชนาคิด การแสดงจากนักเรียนในสังกัด เทศบาล การแสกงจากชมรมไทเก็กปากพนั ง การแสดงจากชมรมลีลาศ การแสดงการเชิดสิ่งโตละมังกร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช   80140
โทรศัพท์   075-517266 /  075-517630 / โทรสาร 075-517313    e-mail pm-paknang@hotmail.co.th
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง
.