ชนะเลิศวอลเลย์บอลในร่มรุ่น 12 ปี ชายระดับประเทศ

วันที่ ๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๙

สถานที่ เทศบาลเมืองปากพนัง

 

 
 
     
     
 

เทศบาลเมืองปากพนัง โดยการนำของนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง และคณะผู้บริหาร ร่วม พิธีแห่ถ้วยฯและเฉลิมฉลองถ้วยพระราชทานฯ ชนะเลิศวอลเลย์บอลในร่มรุ่น ๑๒ ปี ชายระดับประเทศ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง ในการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม ารี ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช   80140
โทรศัพท์   075-517266 /  075-517630 / โทรสาร 075-517313    e-mail pm-paknang@hotmail.co.th
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง
.