เรื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1

รายละเอียด :

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2557 

ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรี ฟุตซอล นักร้อง)
วันรับสมัคร  วันที่ 20 -21 มีนาคม 2557
สอบ  วันที่ 22 มีนาคม 2557
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 24 มีนาคม 2557

ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต
วันรับสมัคร  วันที่ 20-24 มีนาคม 2557
สอบ  วันที่ 29 มีนาคม 2557
ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 2 เมษายน 2557

ประเภทจับฉลากในเขตพื้นที่บริการ
วันรับสมัคร  วันที่ 20-24 มีนาคม 2557
จับสลาก  ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2557

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
วันรับสมัคร  วันที่ 20-24 มีนาคม 2557
ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2557

หมายเหตุ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในทุกประเภท ให้ดำเนินการมอบตัวพร้อมกัน
วันที่ 9 เมษายน 25567

โทรศัพท์  : 075-443018