ข่าวภายในเทศบาล

ฉบับที่ : 446

เรื่อง : งานประเพณีลอยกระทง  วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

กอง :  กองคลัง

รายละเอียด :

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 กองคลัง เทศบาลเมืองปากพนัง ได้รับมอบหมายในการเขียนใบสำคัญ รับเงินค่าสมนาคุณและเงินรางวัลต่างๆ ในการแข่งขันทำกระทง ต่างๆ ที่ทางเทศบาลได้จัดให้มีการประกวดจัดทำกระทงต่างๆ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองปากพนัง

ประกาศเมื่อวันที่ : 27-11-2556

เทศบาลเมืองปากพนัง