ข่าวภายในเทศบาล

ฉบับที่ : 761

เรื่อง :  การปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ประจำวัน  วันที่ 5 มิถุนายน  พ.ศ.2557

กอง :  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียด :  

1.  ถ่ายภาพ  ผู้ปฏิบัติ 1  คน กิจกรรม ติดตั้งเสียงตามสาย
2.  ถ่ายภาพ  ผู้ปฏิบัติ 1  คน กิจกรรมประชุม สรุปผลการดูงาน
3. ถ่ายภาพ  ผู้ปฏิบัติ 1  คน กิจกรรม นายกลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
4. สำรวจเสียงตามสายในเขตเทศบาล ผู้ปฏิบัติ 3 คน

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองปากพนัง

ประกาศเมื่อวันที่ : 10-06-2557

เทศบาลเมืองปากพนัง